Open Space Technology

Det handlar om att öppna upp och inkludera, att ge tid och plats för det som ger mening och tillför.  Det är en träning i tillit till att det som behöver bli gjort också kommer bli gjort. Open Space Technology utmanar behovet av att kontrollera, av att göra saker fast ingen ber om det. Det synliggör att ordning och kaos är varandras förutsättningar och att allt alltid är i någon slags förändring.

Länktips
Video 2 min

Gestaltteori och existentialism

Människan är född till frihet och ansvar, hon är en del av ett system som påverkar det hon gör. Människan blir till i samspel med andra. Genom att bli medveten om vad som pågår i ett system, vad som påverkar oss och hur vi tolkar detta, får vi möjlighet att göra ansvarsfulla val. Det är medvetenheten och våra val som leder till förändring.

Länktips

Makt och demokrati

Hur ser strukturerna ut? Hur kan vi förstå de system vi ingår i? Hur ser relationerna mellan individ, grupp och organisation ut? Hur kan vi navigera bland tankar, känslor, beslutsnivåer, invanda roller och inlärda polariseringar? Inom postkoloniala teorier, kulturstudier och intersektionella analyser är frågor om makt, demokrati och tillhörigheter ständigt närvarande.

Länktips