Jag heter Pernilla Luttropp och jag arbetar med ledarskaps-, verksamhets- och organisationsutveckling.

Det innebär att jag är ett stöd i förändringsarbeten, när något behöver göras eller tänkas på ett annat eller nytt sätt. Det kan handla om att öppna upp för fler samarbeten, ökad samverkan eller att reflektera över roller och relationer. Eller att fördjupa och förankra den verksamhet som redan är fastlagd.

Det kan gälla korta eller långa processer, stöd till enskilda individer, små grupper eller stora grupper. Kanske en utbildning? Vad vi gör tillsammans beror på dina behov och önskemål om resultat.

Vision

Jag vill hitta förutsättningar för hållbara och meningsfulla arbetsplatser och arbetsrelationer. Jag vill jobba med människor, grupper och organisationer som har modet att göra ett förändringsarbete som bidrar till en mer jämlik värld, där det personliga utvecklingsarbetet är en viktig del. Jag vill stärka det som gör det möjligt för människor att ta ansvar för det som engagerar dem.

Verktyg

Jag har tillgång till ett antal metoder och verktyg, t ex Open Space Technology, Dialogcaféer, Future Search, Sokratiska samtal, coachning och ett gestaltiskt förhållningssätt. Om uppdraget kräver andra kompetenser, har jag ett brett nätverk med olika kunskaper och färdigheter.

Läs min text Dialog som metod

Växelspel

Det finns inte en metod eller en struktur som passar alla eller som fungerar vid alla tidpunkter. Frågan om hur vi ska arbeta ihop beror på vad som ska uppnås och varför. Vad är viktigt och angeläget? Vilket är syftet? Vem har behov av vad? Att undersöka på vilket sätt ni mest effektivt kan utvecklas är ett växelspel mellan produktion och process, mellan vad och hur.