HEJ!

Välkommen till cirkeln.

PLuttropp

Jag heter Pernilla Luttropp och jag arbetar med ledarskaps-, verksamhets- och organisationsutveckling.

Det innebär att jag är ett stöd i förändringsarbeten, när något behöver göras eller tänkas på ett annat eller nytt sätt. Det kan handla om att öppna upp för fler samarbeten, ökad samverkan eller att reflektera över roller och relationer. Eller att fördjupa och förankra den verksamhet som redan är fastlagd. Det kan gälla korta eller långa processer, stöd till enskilda individer, små grupper eller stora grupper. Kanske en utbildning? Vad vi gör tillsammans beror på dina behov och önskemål om resultat.

Vision

Jag vill hitta förutsättningar för hållbara och meningsfulla arbetsplatser och arbetsrelationer.

Jag vill jobba med människor, grupper och organisationer som har modet att göra ett förändringsarbete som bidrar till en mer jämlik värld, där det personliga utvecklingsarbetet är en viktig del.

Jag vill stärka det som gör det möjligt för människor att ta ansvar för det som engagerar dem.

Växelspel

Det finns inte en metod eller en struktur som passar alla eller som fungerar vid alla tidpunkter. Frågan om hur vi ska arbeta ihop beror på vad som ska uppnås och varför. Vad är viktigt och angeläget? Vilket är syftet? Vem har behov av vad?

Att undersöka på vilket sätt ni mest effektivt kan utvecklas är ett växelspel mellan produktion och process, mellan vad och hur.

Verktyg

Jag har tillgång till ett antal metoder och verktyg, t ex Open Space Technology, Dialogcaféer, Future Search, Sokratiska samtal, coachning och ett gestaltiskt förhållningssätt.

Om uppdraget kräver andra kompetenser, har jag ett brett nätverk med olika kunskaper och färdigheter.

Open Space Technology

Open Space handlar om att öppna upp och inkludera, att ge tid och plats för det som ger mening och tillför.  Det är en träning i tillit till att det som behöver bli gjort också kommer bli gjort.
Open Space utmanar behovet av att kontrollera, av att göra saker fast ingen ber om det. Det synliggör att ordning och kaos är varandras förutsättningar och att allt är i någon slags förändring.
Länktips
Video 2 min

Gestaltteori och existentialism

Människan är född till frihet och ansvar, hon är en del av ett system som påverkar det hon gör. Människan blir till i samspel med andra. Genom att bli medveten om vad som pågår i ett system, vad som påverkar oss och hur vi tolkar detta, får vi möjlighet att göra ansvarsfulla val.
Det är medvetenheten och våra val som leder till förändring.
Länktips

Makt- och demokratifrågor

Hur ser strukturerna ut? Hur kan vi förstå de system vi ingår i? Hur ser relationerna mellan individ, grupp och organisation ut? Hur kan vi navigera bland tankar, känslor, beslutsnivåer, invanda roller och inlärda polariseringar?
Inom postkoloniala teorier, kulturstudier och intersektionella analyser är frågor om makt, demokrati och tillhörigheter ständigt närvarande.
Länktips

I believe in circles, responsibility and engagement.

My name is Pernilla Luttropp and I work with leadership and organization development.

I work with people, groups and organizations who have the courage and awareness to make a change. I work with those who want to contribute to a more equal world. I believe that personal development is an important part of that work. I believe that organizations need to be sustainable and foster healthy relations. 

I work fluently in English and enjoy working with groups with different languages, backgrounds and dreams of the future. I have experience of working in international and intercultural contexts both in Sweden and in South Africa.

Kontakt

Hör av dig så ser vi vad vi kan hitta på!

Tel +46 708 456 705

© 2019 All rights Reserved. Design by PLuttropp.