PLuttropp

kontakt

english

meriter

synsätt

^

Välkommen, det är öppet.

Arbetssätt | Vad vill jag? Hur gör jag?

 

 

Vision

Jag vill hitta förutsättningar för hållbara och meningsfulla arbetsplatser och arbetsrelationer.

Jag vill jobba med människor, grupper och organisationer som har modet att göra ett förändringsarbete som bidrar till en mer jämlik värld, där det personliga utvecklingsarbetet är en viktig del. Jag vill stärka det som gör det möjligt för människor att ta ansvar för det som engagerar dem.

Verktyg

Jag har tillgång till ett antal metoder och verktyg, t ex Open Space Technology, Dialogcaféer, Future Search, Sokratiska samtal, coachning och ett gestaltiskt förhållningssätt. Läs min text Dialog som metod, s 54.

Om uppdraget kräver andra kompetenser, har jag ett brett nätverk med olika kunskaper och färdigheter.

Ett stöd

Växelspel

Det finns inte en metod eller en struktur som passar alla eller som fungerar vid alla tidpunkter. Frågan om hur vi ska arbeta ihop beror på vad som ska uppnås och varför. Vad är viktigt och angeläget? Vad är syftet? Vem har behov av vad? Att undersöka på vilket sätt ni mest effektivt kan utvecklas är ett växelspel mellan  produktion och process, mellan vad och hur.

Jag heter Pernilla Luttropp och jag arbetar med ledarskaps-, verksamhets- och organisationsutveckling.

Det innebär att jag är ett stöd i förändringsarbeten, när något behöver göras eller tänkas på ett annat eller nytt sätt. Det kan handla om att öppna upp för fler samarbeten, ökad samverkan eller att reflektera över roller och relationer. Eller att fördjupa och förankra den verksamhet som redan är fastlagd.

Det kan gälla korta eller långa processer, stöd till enskilda individer, små grupper eller stora grupper. Kanske en utbildning? Vad vi gör tillsammans beror på dina behov och önskemål om resultat.

 

Synsätt | Vad inspirerar mig?

 

 

Open Space Technology

 

Det handlar om att öppna upp och inkludera, att ge tid och plats för det som ger mening och tillför.  Det är en träning i tillit till att det som behöver bli gjort också kommer bli gjort.

Open Space Technology utmanar behovet av att kontrollera, av att göra saker fast ingen ber om det. Det synliggör att ordning och kaos är varandras förutsättningar och att allt alltid är i någon slags förändring.

 

Gestaltteori och existentialism

 

Människan är född till frihet och ansvar, hon är en del av ett system som påverkar det hon gör. Människan blir till i samspel med andra. Genom att bli medveten om vad som pågår i ett system, vad som påverkar oss och hur vi tolkar detta, får vi möjlighet att göra

ansvarsfulla val.

Det är medvetenheten och våra val som leder till förändring.

 

Makt- och demokratifrågor

 

Hur ser strukturerna ut? Hur kan vi förstå de system vi ingår i? Hur ser relationerna mellan individ, grupp och organisation ut? Hur kan vi navigera bland tankar, känslor, beslutsnivåer, invanda roller och inlärda polariseringar?

Inom postkoloniala teorier, kulturstudier och intersektionella analyser är frågor om makt, demokrati och tillhörigheter ständigt närvarande.

EnglishInternational.

 

 

I believe in circles, responsibility and engagement.

My name is Pernilla Luttropp and I work with leadership and organization development.

I work with people, groups and organizations who have the courage and awareness to make a change. I work with those who want to contribute to a more equal world. I believe that personal development is an important part of that work. I believe that organizations need to be sustainable and foster healthy relations.

 

I work fluently in English and enjoy working with groups with different languages, backgrounds and dreams of the future. I have experience of working in international

and intercultural contexts both in Sweden and in South Africa.

 

Meriter | Vad jag gjort. Vilka jag arbetat med.

 

 

 

CV att ladda ner

Uppdragsgivare

Landstinget Dalarna

Landstinget Gävleborg

Landstinget Jönköpings län

Landstinget Uppsala län

Länsmusiken Stockholm

Malmö Stadsbibliotek

Musikcentrum Riks

Musik- och teatermuseet

Myndigheten för Kulturanalys

Mälardalens kulturutskott

Mölndals stad

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Nätverket för nordiska koreografer

Regeringskansliet

Region Blekinge

Region Dalarna

Region Gävleborg

Region Halland

Region Värmland, Ung kultur

Regionförbundet Kalmar län

Regionförbundet Södra Småland

Regionförbundet Östsam

Riksorganisationen Ungdom mot rasism

Riksteatern

Riksutställningar

 

Biblioteken i Botkyrka

Bromma stadsdelsförvaltning

Botkyrka kommun

Boverket

Delegationen för hållbara städer

Dramaten

Filmform

Film i Jönköping

Folkets Hus och Parker

FOMS

Föreningen Svenska Tonsättare

Gislaveds kommun

Halmstads kommun

Hasselblad Center

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad, H+ projektet

Huddinge kommun

Högskolan för fotografi

IDKA, Landstinget Gävleborg

Innovativ kultur

IOGT NTO

Järfälla kommun

Karlstad kommun

Kulturförvaltningen Halmstad

 

Sandhamns kommun

Sandvikens kommun

Skolverket

Skövde kommun

Smålands Musik & Teater

Stadsbiblioteket StockholmStatens kulturråd

Statens Maritima Museer

Stockholms läns landsting, kulturförvaltningen

Stockholms läns landsting, regionplanekontoret

Stockholms stad, kulturförvaltningen

Stockholms Stadsteater Skärholmen

Studieförbundet Östergötland

Sunda arbetsplatser, Järfälla

Sundsvalls kommun

Svenska Regionala Flygplatsförbund

Svensk Biblioteksförening

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd

Söderhamns kommun

Tensta konsthall

Ungdomsstyrelsen, Dialog Värdegrund

Ung Kultur Möts

Upplands Väsby kommun

Uppsala Stadsteater

Västra Götalandsregionen, kultursekretariatet

 

 

Kontakt | Hör gärna av dig.

 

 

Phone:

+46 708 456 705

Email:

pluttropp@tele2.se

Adress:

Pernilla Luttropp

Kungsholmsgatan 20

112 27 Stockholm

Sweden

Överför...

Något blev tyvärr fel. Försök igen.

Klart!

Tack till min brokiga familj och kloka vänner. Ni har alla har bidragit med er expertis för att möjliggöra denna sida.